Agro Block & Homefarm

Plantebokser fra resirkulerte materialer

Hvem er vi

Nettstedsadressen vår er: https://www.agroblock.com og andre landsspesifikke toppnivådomener, dvs. www.agroblock.dk, agroblock.se, etc.

Personvernerklæring på dansk. Hvis teksten oversettes, skal den danske versjonen ha forrang.

Vilkår og betingelser for håndtering av persondata

â € <Gyldige fra 01.09.2018

Generell informasjon

Vi er glade for din interesse for våre produkter og dette besøg på Agroblock.com, m.fl. Det er meget betydelige for os, at vi beskytter og respekterer dit privatliv. Det er altid vores intention og mål at behandle dine data forsvarligt og hensigtsmæssigt.

Ifølge Lov om behandling av personopplysninger (Persondataloven), Direktiv 95/46 / EC (Databeskyttelsesdirektivet) og den kommende Forordning 2016/679 (EU-Databeskyttelsesforordningen), har du ret til at blir informert om behandlingen av personopplysninger.

De personlige opplysningene du har gitt til oss, behandler fortroligt og videregiver kun, hvis det har et formål. Men det er viktig, at du læser disse vilkår og betingelser omhyggeligt, så du forstår hvorfor og hvordan vi behandler dine persondata.

Når du har gitt personopplysninger til oss, eller nettleser på vår webside fra din datamaskin, mobiltelefon, eller mobilapplikasjon, giver du samtykke til, kan du informere om personlige opplysninger, og du aksepterer aktuelle vilkår og betingelser. Hvis vi oppdaterer dem, og du fortsetter brukerens tjenester, godtar du hermed også de nye vilkårene.

Med nødvendig på at sikre at dine persondata behandles i samsvar med lovgivningen er Agro Block Handel og Service ApS defineret som dataansvarlig, som indsamler dine data. Hvis du har spørsmål angående våre vilkår og betingelser eller tilsvarende, er du alltid velkommen til å kontakte oss:

Agro Block Handel og Service ApS
CVR.nr: 39135299
Maglehøj 94
3520 Farum
info@agroblock.com

â € <Hva er persondata?

Personopplysninger er noe skjema for informasjon om en identifisert eller identifikatorbar fysisk person. Det vil sige, at det er alle former for informasjon, der direkte eller indirekte kan knytte seg til en person. Det kan f.eks. være navn, adresse, telefonnummer eller bilder og dynamiske IP-adresser.

Når vi indsamler personopplysninger om å grave i forbindelse med dette besøket på vår hjemmeside eller en del av våre tjenester, vi alltid, at dette skjær med et klart og uttrykkeligt samtykke, så du presiser ved, hvilke tidligere for informasjon, der indsamles og hvorfor informasjonne innsamles.

Når samler vi persondata?

Når du bruker våre tjenester, vil du som ofte gi informasjon som navn, adresse, e-postadresse, finansiell informasjon, samt øvrige informasjon som er nødvendig for at vi kan tilby deg tjenesten. Vi indsamler personopplysninger på følgende måte:

  • Når du bruker eller interagerer med våre tjenester.
  • Når du deltager i kampagner, konkurrencer eller undersøkelser.

Vi bruker ikke informasjon til annet end det uttrykkelige formål beskrevet her og for at overholde gældende lovgivning.

Anvendelse av persondata

Vi bruker informasjonen, vi innsamler til at vi driver forretning, leverer og utvikler kvalitet i våre produkter og gjør din opplevelse bedre, når du interagerer med os. Vi bruker informasjonen, vi indsamler til følgende:

  • Forbedring av våre produkter og tjenester
  • Tilpasning av vår kommunikasjon og markedsføring til dig
  • Administrasjon av din relasjon til os
  • Opfylelse af lovkrav
  • Statistisk analyse

Persondata til tredjepart

Korrekt håndtering av dine personopplysninger er meget viktig for os. Vi vil aldri sælge, offentliggøre eller på nogen måte viderebringe informasjon til en tredjepart uden dette samtykke eller hvis det ikke er nødvendig for at fuldføre en transaktion og nødvendig for at sikre overholdelse af gældende dansk lovgivning. Vi bruker ikke din informasjon til andre formål, som er beskrevet i den nåværende persondatapolitikken.

Vi kan viderebringe din informasjon om våre utvalgte og betroede partnere for at kunne levere vår tjeneste til dig. f.eks. videregiver vi informationer til partnere, der er berettiget til at benytte din informasjon i forbindelse med levering av varer, og for at kunne holde dig oppdatert om status på en ordre.

Når du har gitt informasjon til tredjeparter, som vi har et samarbeid med, modtager vi muligvis også spise informasjon. Det kan for eksempel være betrodd partnere, der behandler markedsføring, økonomi, reklame og betaling. Vi kan også kjøpe tjenester og data fra selskaper, der kontrollerer kontaktinformasjon og personlig informasjon, du har gitt oss. Det er for at sikre, at de informasjoner vi har om dig, er korrekte og oppdaterte.

Det er våre ansvar at sikre, at dine personopplysninger ikke blir misbrugt. Vi gjør derfor altid, at våre partnere garanterer, at dine personopplysninger er beskyttet.

Oppbevaring av persondata

Vi oppbevarer vi din personopplysninger, så længe du bruker våre tjenester. Vi ser og bruker også din informasjon, hvis det er nødvendig for at overholde juridiske krav og håndhæve våre aftaler.

Vi er forpligtet til at beskyttelsen din personopplysninger. Vi benytter tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre mod uautorisert adgang og anvendelse, ødelegge, endre eller offentliggjøre av din personopplysninger fra enhver enkeltperson eller organisasjon. For at sikre tryghed og beskyttelse for dig er det kun et begrenset antall personer med et sagligt behov, der har adgang til persondata.

Vi kan ikke gjøre ansvar for tab av nogen art, der måtte oppstå som følge av brug av våre tjenester, som følger av indbrud i våre systemer eller andre driftsforstyrrelser, som vi ikke er ansvarlige for. Du har gitt deg informasjon om eget ansvar. Hvis uberettigede skulle få adgang til din informatør, vil vi gi dig besked uden unødig forsinkelse, og straks påbegynde afhjælpning af situasjoner ved brug af de fornødne værktøjer.

Sletning av persondata

Vi sletter dine personopplysninger, når de ikke lenger er nødvendige i forholdene til det formål, som var grunnleggende for innsamling, behandling og oppbevaring av dine data.

Dine rettigheter

Du kan ved forespørgsel få innsigt i, hvilke opplysninger vi har behandlet om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine data, og hvem, der mottager data om dig, jeg det omfanget vi videregiver data. Adgangen kan dog være begrenset av hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis informasjonne er forkerte, ufuld separatige eller irrelevante, har du ret til at få informasjonne rettet eller slettet. Hvis kundeforholdet ophører, gemmes identitets- og transaktionsoplysninger i fem år i henhold til bogføringsloven, hvidvaskningsloven og logningsbekendtgørelsen.

Da vår tjeneste er avhengig av, at dine data er korrekte og oppdaterte, vil vi grave opp relevante om relevante endringer. Du kan kontakte oss nedenfor og meddele oss om dine ændringer.

Dit samtykke er frivilligt. Fortryder du, har du mulighet for enkelt at trække dette samtykke tilbage ved at kontakt os.

Vi indsamler ikke bevidst personopplysninger fra børn under 18 år. Hvis vi blir oppmerksom på, at vi behandler personoplysninger fra et barn, uden forældres eller værges samtykke, vil vi gjøre alt for at fjerne informationerne. Hvis du blir oppmerksom på, at et barn har gitt os personopplysninger uten forældre eller værges samtykke, kan du kontakte vår kundesupport.

Cookies

Vår hjemmeside anvender Cookies. Cookies er små tekstfiler som gemmes på din datamaskin. Disse cookies gjør det mulig at indsamle informasjon om, hvilke sider og funksjoner brukeren og brukeren.

Kontakt Oss

Hvis du vil ha mer informasjon, endre eller slette din informasjon, er du velkommen til å kontakte os. Du kan enten skrive til oss på adressene: Agro Block Handel og Service ApS, Maglehøj 94, 3520 Farum eller via e-post info@agroblock.com.

Du har også mulighet for at klage over vår behandling av dine personopplysninger. Klagen skal indgives til Datatilsynet.

Endringer

Den konstante utvikling indenfor informasjonsteknologi betyder, at det kan bli nødvendig at endre i vår behandling av personopplysninger for at sikre dine data. Vi forbeholder oss derfor retten til at endre og opdatere disse betingelsene. Hvis det ikke ville være noen, korrigerer vi selvfølgelig dokumentets oppdateringsdato øverst siden.