Agro Block & Homefarm

Plantebokser fra resirkulerte materialer

  • Vi bruker plastavfall til dekorative plantekasser.
  • Vi kjøper plastavfall og bruker det våre produkter.
  • Vi lager plastavfall til en verdifull ressurs.

Vi håper å bidra til en verden uten plastavfall i miljøet!

Ansvarlig forbruk

For å oppnå økonomisk vekst og bærekraftig utvikling, krever vi at vi raskt reduserer vårt økologiske fotavtrykk ved å endre måten vi produserer og forbruker varer og ressurser på.

Effektiv forvaltning av naturressurser

Effektiv styring av våre delte naturressurser, og måten vi disponerer giftig avfall og miljøgifter, er viktige mål for å nå dette målet.

FNs mål for bærekraftig utvikling

FNs mål for bærekraftig utvikling oppfordrer næringer, bedrifter og forbrukere til å resirkulere og redusere avfall er like viktig, og det er også å støtte utviklingsland til å gå mot mer bærekraftige forbruksmønstre innen 2030.
FNs mål for bærekraftig utvikling nr. 12 Ansvarlig forbrukslogo

Ansvarlig forbruk

Ansvarlig forbruk er ett av 17 mål for bærekraftig utvikling, som er en del av utviklingsagendaen for bærekraftig utvikling mot 2030.

Agro Blocksin rolle

Agro Block bidrar til ansvarlig forbruk og produksjon ved å gjøre avfall til råvarer og dermed: Redusere mengden avfall og redusere behovet for nye råvarer.